SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

SPOLOČNOSŤ - Povinnosti občanov

2238-2243, 2255-2256

Aktívne sa zúčastňovať na verejnom živote 1915
Budovať spoločnosť 2255
Komunikovať pravdivé informácie 2495
Náležite si vážiť autoritu 1900
Odoprieť poslušnosť predpisom autority, ak sú v rozpore so svedomím 2242
Platiť dane, uplatňovať volebné právo, brániť krajinu 2240
Postaviť sa proti útlaku politickej moci 2243
Prijímať cudzincov 2241
Spolupracovať s občianskou mocou na dobre spoločnosti 2239