SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

SVÄTÝ/Í

Cirkev ako spoločenstvo svätých 946-959,960-962,1331
Hodnota dobrých skutkov svätých 1477
Meno svätca ako krstné meno 2156
Obrazy svätých 1161
Orodovanie svätých 956, 2683
Pamiatka svätých 1173, 1195
Spoločenstvo so svätými 957
Svätí ako prameň a počiatok obnovy v Cirkvi 828
Svätí ako vzor svätosti 2030
Svätosť Cirkvi žiari vo svätých 867
Uctievanie svätých 61
Vlastná časť svätých v liturgickom roku 1172-1173
Význam kanonizovania svätých 828